Yoga Games 2

Jogové hry pre deti od 21 do 35 mesiacov. Cieľom detskej jogy nie je deti učiť všetky pozície a trénovať ich výdrž. Ide skôr o uvedomovanie si samého seba, naučiť sa vnímať, kedy je telo uvoľnene, správne dýchať, trénovať rovnováhu a vnímať rytmus. Detská joga pre najmenšie deti precvičuje rôzne preťahovacie a balančné cviky s pomocou mamičky. Ide o vzájomné naladenie mamičky a dieťaťa na spoločnú aktivitu. Pomalé sekvencie striedajú rýchlejšie. Trénujeme vnímanie hudby, používaním hudobných nástrojov. Najľahšie pozície cvičíme s deťmi za pomoci pesničiek a riekaniek. Cvičenie podporuje psychomotorický vývoj dieťaťa.

Cena: 50eur/kurz (10 lekcii)