Ashtanga Vedená lekcia

Ashtanga patrí medzi tradičné školy jogy a je vhodná pre všetkých pokiaľ sa učí správne. Je to veľmi terapeutické a liečivé cvičenie. Zostava Ashtangy sa nemení, poradie pozícii a jednotlivé prechody medzi nimi sú jasne definované. Ashtanga sa radí medzi dynamické štýly jogy. Na hodinách sa budeme postupne učiť prvú sériu Ashtangy. Budeme klásť veľký dôraz na dýchanie, ktoré je pri joge kľúčové.Na vedenej lekcii cvičia všetci podľa pokynov učiteľa. Učiteľ vedie hodinu, hovorí kedy je nádych a kedy výdych. Táto forma ashtangy je najnáročnejšia, lekcia trvá do 90 minút.

Cena 7eur/lekcia